You are viewing a single comment's thread from:

RE: Introducemyself

@iliyan90, @venan, @raqraq - искам да ви представя, първия си официален реферал. много съм горда от себе си! нека му покажем как се случват нещата в системата!