You are viewing a single comment's thread from:

RE: Proč být bohatý?

in #tematydne2 years ago

Díky za článek. Pěkně napsáno sdílím to s tebou. Oproti většině lidí na zemi se máme skvěle!