You are viewing a single comment's thread from:

RE: Tribe Token ve Projeleri Rehberi (Yeni Başlayanlar İçin)

in LeoFinance2 years ago

Yine arşivlik bir içerik. Sistemi anladığımı sanmıştım ama bilmediğim ayrıntılar varmış :)

Sort:  

Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz için 🙂
!ENGAGE 25

Thank you for your engagement on this post, you have recieved ENGAGE tokens.