You are viewing a single comment's thread from:

RE: Tribe Token ve Projeleri Rehberi (Yeni Başlayanlar İçin)

in LeoFinance2 years ago (edited)

Sizin yazılarınızı fazla tarif hiç ihtiyac yok. Kiymetli şahsınız gibi yazılarınız hər kəs için bellidir. Yazılarınızı hər kəs gibi bende yavaş-yavaş okuyub kaytlar tutmağa çalışıyorum. Lakin yeni olduğumdandır ya anlaya bilmediğimdendir çok da fazla anlayaniyorum bu projeler hakkında. Beni de öz hive ailenize kabul edib söhbet kruplarınıza katarsanız mutlu olurum. İzahatlarınıza ehtiyac var.

Sort:  

Merhaba famil, sen sorduğunda discord kullanmıyordum ama Hive Türkiye discordunu yeniden aktifleştirdik. Soruların olursa beklerim https://discord.gg/G7Ugms4Nns