You are viewing a single comment's thread from:

RE: An important experience (EN | UA)

in Team Ukraine3 months ago

У цій ситуації залишились у виграші всі! Дуже гарний приклад, який мотивує виконувати дії не автоматично, а зробити так, щоб добре було всім. Дякую за розповідь

Sort:  

Це я Вам дякую за увагу і змістовний коментар!!!Link to vote for @cranium as a witness