You are viewing a single comment's thread from:

RE: I Love The Hand and Palm Massager that We Recently Bought | Here's my Short Review

in ASEAN HIVE COMMUNITY2 months ago

PUSH!!! Okay sya na find. Di ko lang sure dun sa 1.9k kung oks sya. Pag-ipunan nalang mga 20 pesos a day mga ganun. Hahaha sana talaga di lumobo bill namin 🤣

Sort:  

Balitaan mo kami sa bill nyo ha haha