Ementál Jamesa Webba

in Česky!8 months ago

Vesmírny teleskop Jamesa Webba, najvýkonnejší ďalekohľad aký doteraz ľudstvo vyrobilo, vypustili do vesmíru len nedávo - 25. decembra 2021. Už teraz má ale za sebou niekoľko zrážok s mikrometeoritmi, malými čiastočkami veľkosti prachu až zrnka piesku, poletujúcimi vesmírom. Takéto čiastočky, aj keď sú veľmi malé, dokážu vďaka svojej extrémne veľkej rýchlosti aj z mohutného kolosu narobiť ementál.

webb

S takýmito zrážkami sa počítalo, keďže vo vesmíre sa im nedá vyhnúť. Posledná z nich, ktorá nastala niekedy medzi 23-25 májom, však bola väčšia ako tie predošlé a zároveň väčšia ako tie, ktoré boli pred vynesením tohto teleskopu do vesmíru simulované.

Aj keď je jedno zo zrkadiel teleskopu mierne poškodené, jeho výkon podľa vyjadrení NASA naďalej presahuje očakávania a aj napriek tejto zrážke sa v polovici júla môžme tešiť na prvé fascinujúce vesmírne fotografie.

Osobne sa už neviem dočkať, kedy tento ďalekohľad prinesie prvé výsledky. Nejde totiž len o pekné fotky na pozadie pracovnej plochy, ale hlavne o prevratné objavy o fungovaní vesmíru, iných planétach a možno aj o mimozemskom živote.

Zdroj obrázku a informácií: www.space.com

Sort:  

Tak, a nekonečné diskusie môžu začať, @krakonos :) Aby som nejako začal... čo si myslíš o mimozemskom živote?

Z náboženského hlediska je nevylučuji. Bůh si může svtvořit koho chce... Zaujala mě ale zpráva o o Voyager I. Že dosáhl hranice Sluneční soustavy. A začal vysílat zprávy, které kdyby byly pravdivé, tak by je nemohl odvysílat... Kdo ví, na co narazil.

Vo vesmíre nás čaká ešte veľa tajomstiev :) Ale s tým STEM tagom to tentokrát nejak nazafungovalo. Napr. tu: https://ecency.com/hive-128464/@timehacker/co-bolo-a-co-je hlasovali stemgeeks a stemcuration aj za všetky komentáre, tentokrát ale ani za post... asi budem musieť napísať niečo dlhšie, týmto príspevkom som zjavne nesplnil ich očakávania.

Možná v angličtině? Mimochodem jsem už taky napsal něco pod tagem #stem... Zkus mi napsat něco tam. Kdo ví...

Congratulations @timehacker! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 10000 upvotes.
Your next target is to reach 15000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Month - New Tracking Calendar
Our Hive Power Delegations to the May Power Up Month Winners
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
 8 months ago Reveal Comment