[EN-TR]Our Earth-Sun-Moon models/Dünya-Güneş-Ay Modellerimiz

avatar

Hello guys. Today, I will talk about the work we have done to ensure permanence, which is one of the most important elements of education, and to make learning more effective. One of the most effective methods in learning is teaching by modelling. A learner can strengthen learning by touching, feeling and active participation. I will convey this to you with an activity we did with students.

Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere eğitimin en önemli unsurlarından bir tanesi olan kalıcılığı sağlayıp, öğrenmeyi daha etkin hale getirmek amacıyla yaptığımız çalışmadan bahsedeceğim. Öğrenmede en etkili olan yöntemlerden bir tanesi model yaparak öğretmedir. Bir öğrenci dokunarak hissederek ve aktif katılım sağlayarak öğrenmeyi güçlendirebilir. Bunu öğrencilerle yaptığımız bir etkinlikle sizlere aktaracağım.

img_20220316_110646_01.jpeg

We resorted to this method in order to make the Earth-Sun-Moon subject, which is included in the scope of Science courses and is quite challenging for many students, more permanent and enjoyable. We have created different models with the limited materials we have.

Özellikle Fen Bilgisi dersleri kapsamında yer alan ve bir çok öğrenci için oldukça zorlayıcı olan Dünya-Güneş-Ay konusunu daha kalıcı ve eğlenceli hale getirebilmek için bu yola başvurduk. Elimizde bulunan kısıtlı materyallerle birbirinden farklı modeller ortaya çıkardık.

img_20220316_110655_01.jpeg
While creating these models; in some we used a small ball, in some a walnut, in some we used round or round balloon pieces. We mounted it on a wooden floor with the means at our disposal.

Bu modelleri oluştururken; bazılarında küçük bir top, bazılarında bir ceviz, bazılarında yuvarlak olan yada yuvarlak hale getirdiğimiz balon parçalarını kullandık. Elimizde ki imkanlarla tahta bir zemine monteledik.

img_20220316_110514_01.jpeg

While making this model, we did not neglect to pay attention to some elements. For example, we paid attention to the fact that the sun was the largest among these models. When creating the lunar model, we made sure that it was the smallest and that the earth was smaller than the sun and larger than the moon.

Bu modeli yaparken bazı unsurlara dikkat etmeyi ihmal etmedik. Örneğin güneşin bu modeller arasından en büyük olmasına dikkat ettik. Ay modelini oluştururken en küçük olmasına ve dünyanın güneşten küçük, aydan büyük olmasını sağladık.

img_20220316_110611_01.jpeg

We paid attention not only to their size, but also to their color, of course. We made the sun yellow, the earth blue, and the moon white. We did this because you wanted it to be more realistic.

Sadece boyutlarına değil tabi ki renklerine de dikkat ettik. Güneşi sarı, dünyayı mavi ve ayında beyaz olmasını sağladık. Bunu yapma sebebimiz daha gerçekçi olmasını istemeniz oldu.

img_20220316_110819_01.jpeg

One of the things we pay attention to while doing it is that they rotate. In order to ensure that the Moon revolves around the Earth while the Earth revolves around the Sun, we have made the bottom of them from rotating wires.

Yaparken dikkat ettiğimiz konulardan bir tanesi de bunların dönüyor olması. Dünya Güneş etrafında dönerken, ay da dünya etrafında dönüyor olmasını da sağlamak için altlarını dönme özelliğine sahip tellerden yaptık.

img_20220316_110819_02.jpeg
We tried to make teaching stronger by doing a good job. I tried to explain these to you. Goodbye, see you again.

Güzel bir çalışma yaparak öğretimi daha güçlü hale getirmeye çalıştık. Bunları da sizlere anlatmaya çalıştım. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.0
0
0.000
1 comments