You are viewing a single comment's thread from:

RE: Kwitnąca sansewieria gwinejska

in #engrave4 years ago

Nie wiedziałam że sansewiera ma tak delikatne i piękne kwiaty, które wcale nie pasują do potocznej nazwy tej rośliny :)

Sort:  

Prawda? Gdyby kwitła częściej i była znana z kwiatów, to w nazwie pewnie miałaby słowo "księżniczka". :)

Język teściowej księżniczki? ;-P