avatar

s̴̼͍̺͒̀͠a̴͎̪͓̚̚g̵̪̞͍̐̔̾a̴̡͔̦̔̐͝d̴͎̞͓͐͝a̴̘͔͛̈́̒͜ḧ̴̘͍͙́̓̕o̸̙̠͇͌͐̚c̴̘͇͇̐̓͝t̴̢͔͔͊͠r̴̝͇͔̔̽͝o̴͚̟͐͐̈́t̸͓͇̘̾̐t̴̢͙́̈́̒

Fellow Hivian who likes PeakD, most music, sci-fi shows like SG1 and Farscape, crypto, books on ancient history, and Terence McKenna lectures. I have a background in physics, math, and computer science.
STEM Power
0
Vote Value
0
STEM Power
0
Vote Value
0
avatar
Amateur photographer and traveler
STEM Power
0
Vote Value
0
avatar
Interested in Technology, Art, Nature, traveling and more
STEM Power
12.322583
Vote Value
0.002796
avatar
Writer, chalker, painter, mad catter, Druid, crafter, environmentalist. Author of the novel Son of the Sun (under the name Wren Paasch).
STEM Power
0.158449
Vote Value
0.000023
avatar
Love your self first , believe on Allah 💞💞
STEM Power
0
Vote Value
0
avatar
Promoting Your Posts 24/24. Community Curation & Support
STEM Power
0.002877
Vote Value
0.000000
STEM Power
0
Vote Value
0
avatar
Чого чекаємо від долі,
Про , що ми молимось ві сні,
Чого, сьогодні, так не вистачає,
Тобі, й мені...
Богатства, Почестей, Кохання?
Сьогодні вся країна скаже - Н
STEM Power
0
Vote Value
0
STEM Power
0.21713
Vote Value
0.000033
avatar
Liderazgo y Coaching Maturín Monagas
STEM Power
3.361589
Vote Value
0.000670
avatar
My family my life
STEM Power
0
Vote Value
0
STEM Power
0.063298
Vote Value
0.000008
avatar
❤Believe in Yourself😊 はい て"きます。
STEM Power
0.264089
Vote Value
0.000041
avatar
Mi piace scrivere e parlare di tutto un pò, ma soprattutto di lifestyle! /// I like to write and talk about everything a little bit, but above all about lifesty
STEM Power
3.054101
Vote Value
0.000603
avatar
Foodie by passion 🍴🥩🍷 Traveler by desire 🌍✈️🧳
STEM Power
0
Vote Value
0
avatar
Meteorite Thin Section Photography 隕石 | 薄片 | 陨石 | उल्कापिंड | अतित्रणी विभाग | Метеорит | Шлиф | قسم رقيقة نيزك | Meteorit | Dünnschliff | Bagian tipis | Thiên thạch | Phần mỏng | sección delgada | meteorito
STEM Power
22.318494
Vote Value
0.005373
avatar
Looking at our cities & towns in a new light, harnessing opportunities in our excess capacities. #Crypto and #NFTs are future
STEM Power
0
Vote Value
0
STEM Power
0
Vote Value
0
STEM Power
0
Vote Value
0
avatar
❤❤❤❤❤ I am a Photography Lovers .❤❤❤❤❤
STEM Power
0
Vote Value
0
STEM Power
104.086345
Vote Value
0.029231
STEM Power
0.180382
Vote Value
0.000027
STEM Power
0
Vote Value
0
STEM Power
4.05453
Vote Value
0.000823