You are viewing a single comment's thread from:

RE: Everyday chemistry: Micellar water

in STEMGeeks2 months ago

Namiss ko magbasa ng mga article mong ganito Hanzell. Hehe.

Sort:  

Totoo ba? Tamad na Kasi ako sa RC so dito na ako magkakalat Ng lagim 🤣

Oo hahà. Dinako nakakapagbasa ng mga articles mo sa rc like before nung new palang Tayo.

Ako sumisilip na Lang pag masipag, if not then I'll try to on another day