You are viewing a single comment's thread from:

RE: Бестселер від вчителя фізики. "Фізика", том 1 і 2, автор Павло Віктор 📗

in Team Ukraine5 months ago

Теж збираюся замовити собі ці книги.
Не впевнений, що вдасться їх прочитати, але хотілося б мати такі видання у власній бібліотеці.
Також важливо для мене підтримати цікавого українського автора.