You are viewing a single comment's thread from:

RE: Моят първи пост в Hive.

in Ecency Bulgaria2 years ago

Язовир Кърджали е едно от прекрасните места за отдих! Няма да съжалявате, но разбира се първо трябва да направите резервация 🙂