You are viewing a single comment's thread from:

RE: Another bullshit conspiracy theory about Covid-19 vaccines?

in #sciencelast year
  1. Dostań magnetyczną szczepionkę
  2. Kup magnetyczne Hive’owe stickery od @deepresearch
  3. Przyklej sobie na czoło
  4. Profit
Sort:  

Dostań, dostań. Ale jak? Może jakieś hasło trzeba było powiedzieć?
Na szczęście torba Hive nie wymaga szczególnych własności organizmu i właśnie wróciła ze mną ze sklepu. :)