You are viewing a single comment's thread from:

RE: Księżyce Marsa

in #polish2 years ago

Czy prawdą jest, że Fobos łamiąc dobre zwyczaje obraca się w przeciwnym kierunku niż pozostałe planety?

Sort:  

Hmm, z tego co wiem Fobos obraca się ruchem przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. W kierunku, w którym obraca się Mars wokół własnej osi. Jest to uzależnione od pola grawitacyjnego, ale warto się upewnić w tym temacie :)