Daily Chrzan #25

in #polish2 years ago (edited)

1.png

PLENG
Codzienna dawka Chrzanu.A daily dose of Chrzan.
Interstellar. Planeta orbituje wokół czarnej dziury, komputer pokładowy pokazuje upłynięcie tylko godziny, ale na Ziemi mija siedem lat. Tak działa dylatacja czasu, którą GPS musi uwzględnić w obliczeniach. Twój przyjaciel udaje się w odpowiednie miejsce i wraca porozmawiać z dużo starszym tobą. Zajęło mu to 365 pełnych cykli zegarka, a ty poczekasz pół wieku na to samo spotkanie.
Z kolei wolniej inaczej czas leciał w snach z Incepcji i to by było bardziej przydatne. Przyspieszeni naukowcy w specjalistycznych pomieszczeniach tworzyliby lekarstwa na poważne choroby, albo szukali sposobu na zmianę trajektorii asteroidy. Gdyby wybuchła bomba atomowa, widzieliby przez szybę powolnie zbliżającą się nieodwracalną destrukcję.
Interstellar. A planet orbits a black hole, and someone is there an hour only, but seven years pass on Earth. It's how time dilation works, which GPS has to take into account in calculations. Your friend goes to a proper location and comes back to see the much older you. It took him 365 complete cycles of a clock, and you'll wait half a century for the same meeting.
Time flew slower differently in dreams from Inception, and that would be more useful. Accelerated scientists in specialized rooms could create cures for diseases or look for a way to change an asteroid's trajectory. If an atomic bomb exploded, they would observe slowly approaching irreversible destruction.
Czy jednak podróże w przeszłość są możliwe? Dla mnie to bujda dlatego, że to, co dopiero się zdarzy, musiałoby już się odbyć, żeby mogło do tego dojść. Brzmi bez sensu? No właśnie.But can you travel to the past? For me, it's nonsense because what will happen had to occur before to make it possible to take place. Sounds stupid? Exactly.
Sort:  

Czy jednak podróże w przeszłość są możliwe? Dla mnie to bujda dlatego, że to, co dopiero się zdarzy, musiałoby już się odbyć, żeby mogło do tego dojść. Brzmi bez sensu? No właśnie.

Tu się pogubiłem trochę. Wczoraj się chyba już zdarzyło? Czy jeszcze nie?

SPOILER

To jest oczywiście nawiązanie do Interstellar. Cooper z przyszłości komunikuje się z Murph, przez co przeszłościowy Cooper leci w kosmos i wpada do teseraktu, dzięki czemu może wysłać wiadomość córce. Taka chronologia nie ma sensu. Dla mnie wydarzenia z czarnej dziury to przedśmiertne halucynacje, a anomalie w jego domu były sztuczkami NASA, żeby przekonać go do wyprawy.

SPOILER

Spoko oglądałem.

Taka chronologia nie ma sensu.

Dlaczego?

Dla mnie wydarzenia z czarnej dziury to przedśmiertne halucynacje, a anomalie w jego domu były sztuczkami NASA, żeby przekonać go do wyprawy.

To jest ładne wyjaśnienie. Nie pamiętam już dokładnie ale on się chyba nie zestarzał, a reszta tak. Trzeba będzie obejrzeć drugi raz.

Bo wszystko zależy od Coopera z przyszłości, więc ten musiałby być pierwszy. Jakim cudem osoba z przyszłości może istnieć przed wersją z przeszłości?

Bo wszystko zależy od Coopera z przyszłości

Niekoniecznie wszystko. Przecież była córka i teserakt itd. Gdyby nie było teseraktu to by do niego nie wpadł i nie wysłał wiadomości.

więc ten musiałby być pierwszy.

Przepraszam jeśli wypowiadam się jakbym się znał ale słowo musiałby w przypadku fizyki kwantowej jest chyba nietrafione.

Jakim cudem osoba z przyszłości może istnieć przed wersją z przeszłości?

To jest bardzo dobre pytanie. Jak nam się uda dogadać w kwestiach powyższych to może znajdziemy na nie odpowiedź 😊

Jak to nie wszystko? Odejmij Coopera i napisz, co wyjdzie.

Poleci kto inny? jeszcze nie trafiłem w guzik.😒

Tak, ale nie poleci dzięki komuś z przyszłości.

Your content has been voted as a part of Encouragement program. Keep up the good work!

Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for Proposal
Delegate HP and earn more