Soap bubbles could help with pollination ฟองสบู่สามารถช่วยในการผสมเกสร

in #ocdlast year
หลายวันที่ผ่านมามีพายุฝน สลับกับอากาศอบอ้าวที่ต้องบอกว่าในแต่ละปีนับวันยิ่งจะร้อนเพิ่มมากขึ้น และขณะเดียวกันเริ่มมีข่าวของเขื่อนหลายแห่งเริ่มมีการขาดแคลนน้ำ ไม่อยากจะนึกว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง นอกจากจะเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแล้ว ต่อมาเราอาจจะต้องประสบปัญหาจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่เลวร้าย มีมีมาในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ที่เกิดจากการทำลายสิ่งแวดล้อมของเราทุกคน ซึ่งถ้าไม่ช่วยกันเปลี่ยนพฤติกรรมที่เราทำอยู่อีก 30 ปีข้างหน้าเราไม่สามารถที่จะอยู่อาศัยบนโลกได้อย่างแน่นอน

Source: Photo by CNN


พืช ผัก ผลไม้ที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้ ไม่ใช่แค่รดน้ำ พรวนดินใส่ปุ๋ยแล้วจะได้ผลผลิตตามที่เราต้องการ พืช ผัก ผลไม้ รวมไปถึงดอกไม้หลายชนิด ยังต้องพึ่งพาแรงงานตัวน้อยของเหล่าผึ้งเพื่อช่วยในการทำหน้าที่ผสมเกสร แต่เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จำนวนของแมลงเหล่านี้ต่างลดจำนวนลงจนหน้าใจหาย จนต้องมีการใช้แรงงานคนในการใช้พู่กันในการผสมเกสรด้วยแรงงานคนทีละดอก


แต่ในอนาคต เราอาจจะได้พบกับเทคนิคอันล้ำสมัยในการช่วยผสมเกสรโดยการใช้ฟองสบู่ โดยเทคนิคดังกล่าวได้มีการตีพิมพ์ในวารสาร iScience ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 โดยได้ระบุว่าการใช้เครื่องเป่าฟองสบู่ทำให้อัตราการผลมเกสรประสบความสำเร็จมากถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นอัตราใกล้เคียงกับการผสมเกสรด้วยมือ โดย Dr. Eijiro Miyako จากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศญี่ปุ่น ได้ค้นพบวิธีการดังกล่าวในขณะที่เล่นเป่าฟองสบู่กับลูกชายวัย 3 ขวบในสวนสาธารณะ โดยจุดเด่นของการใช้ฟองสบู่ในการผสมเกสรก็คือ ปริมาณเกสรที่ใช้ในการผสมเกสรด้วยมือจากพู่กันใช้ปริมาณเกสรจำนวน 1800 มิลลิกรัมต่อดอกไม้ 1 ดอก แต่การผสมเกสรด้วยฟองสบู่ใช้ปริมาณเกสรเพียง 0.06 มิลลิกรัม เพียงเท่านั้น


แต่ในขณะเดียวกันการผสมเกสรด้วยฟองสบู่ก็มีข้อจำกัดด้วยเช่นกัน เนื่องจากฟองสบู่จำนวนมากไม่ได้วิ่งเข้าไปชนเป้าหมายอย่างที่ตั้งใจ ทำให้เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากร

Sort:  

Many plants rely almost entirely on bees as natural pollinators to produce some of nature's most nutritious foods, but bee species have been significantly declining in recent decades.

That could be due to pesticides, parasites, competition with other insect species, climate change, plant loss and a mismatch between the plants available and those that bee species enjoy.

In a world without any or enough bees, it may be possible to pollinate fruit-bearing plants using soap bubbles.