The popular password and easily to get hacked รหัสผ่านยอดนิยมและง่ายที่จะถูกขโมย

in #news2 years ago
ต้องบอกว่าเราอยู่ในยุคของการเข้าถึงข้อมูลและแบ่งปันข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต บางทีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือบริการต่างๆที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ก็อาจจะล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของเรา โดยนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ประโยชน์ทางการค้า ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ตัวเรานั้นแหละที่เป็นผู้ยินยอม เพราะไม่ได้เคยศึกษารายละเอียดข้อมูลการใช้งานต่างๆ หรือ Term of Service ของบริการที่เราจะใช้ ซึ่งก็ต้องบอกว่าทุกเวปและทุกแอพพลิเคชั่นที่เราเชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ต ต่างนำข้อมูลในการใช้งานของเราไปวิเคราะห์และใช้ประโยชน์

Password-based authentication has become unwieldy, insecure and is the cause of most data breaches: Photo by TheDigitalWay from Pixabay via World Economic Forum

ที่นี้ในส่วนของการเข้าถึงข้อมูล เรามักจะต้องตั้งรหัสผ่านเพื่อใช้งานบริการต่างๆ ไอ้เจ้ารหัสผ่านนี้แหล่ะน่ากลัวมากๆ เพราะตั้งรหัสผ่านยากไปบางทีก็ลืม หรือง่ายไปก็เสี่ยงที่จะถูกโจรกรรมหรือแฮ็คบัญชี พอสามารถโจรกรรมข้อมูลทางบัญชีได้แล้วทุกอย่างก็เป็นเรื่องเสี่ยง ใครที่ใช้บริการการเงินออนไลน์อาจจะเงินหายแบบไม่รู้ตัว หรือพวกที่โจรกรรมไปแล้วยังเอารหัสผ่านบัญชีของเราไปขายในตลาดมืด มีตั้งแต่ราคาไม่กี่เหรียญจนถึงหลายร้อยเหรียญ รหัสผ่านจึงด่านแรกของการรักษาความปลอดภัยสำหรับการเข้าใช้งานบริการต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ต

How to make life even easier for cybercriminals: Photo by Statista / SplashData via World Economic Forum

มาดูกันมาจากปี 2017 ถึงปี 2018 มีรหัสผ่านอะไรบ้างที่เสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมหรือถูกแฮ็ค แน่นอนใครที่ตั้งรหัสผ่าน 123456 บัญชีของคุณเสี่ยงที่จะโดนมากๆ ถึงแม้จะเสี่ยงแต่ก็มีคนนิยมนำไปตั้งเป็นรหัสผ่านตั้งแต่ปี 2017 จนถึง 2018 ซึ่งยังคงความนิยมไม่เปลี่ยนแปลง อันดับ 2 ที่ครองความนิยมเช่นกันก็คือ password และอันดับสามเป็นรหัสผ่านที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาในปี 2018 คือรหัสผ่านที่ตั้งโดยใช้ 111111


สำหรับความปลอดภัยหรือการยืนยันตัวตนต่างๆ เพื่อใช้งานบริการต่างๆ บนอินเตอร์เน็ต นอกจากรหัสผ่านควรจะมีการตั้งค่าให้มีตัวอักษรเล็กใหญ่ มีตัวเลขและสัญลักษณ์แล้ว รหัสผ่านควรจะมีการเปลี่ยนเป็นประจำ และที่สำคัญพวกลิงค์แปลกที่ส่งทางโซเชียลมีเดีย อย่าได้หลงไปคลิ๊กโดยเด็ดขาด เพราะว่าลิงค์พวกนี้อาจจะถูกฝังโปรแกรมไวรัสไว้โขมยข้อมูลส่วนตัวของเรา ลองถามเพื่อนใกล้ตัวที่เคยโดนขโมยบัญชีเฟสบุค ก็จะพบว่าส่วนใหญ่ที่โดนก็เพราะชอบไปคลิ๊กลิงค์แปลกๆ ที่ส่งมาจากใครก็ไม่รู้แต่มีรูปโปรไฟล์แบบที่ล่อแหลมชนิดที่แต่งตัวยั่วยวน

Steem: www.steemit.com/@andyjim

Twitter: www.twitter.com/bestdealhotdeal


Sort:  

As digital platforms pile up gigabytes of data, including personal information and the credentials we use to get access to their digital services, the cost of attacks for hackers has decreased significantly.

You can now buy login credentials to someone’s bank or Uber account on the dark web for as little as $7. Knowledge-based authentication, whether with PINs, passwords, passphrases, or whatever we need to remember, are not only a major headache for users - they cost a lot of money to maintain.

Congratulations @andyjim! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published a post every day of the week

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!