10 Emerging Technologies for 2019 เทคโนโลยีใหม่มาแรงสำหรับปี 2019

in #news2 years ago
ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีใหม่ มีประโยชน์ในการนำมาใช้งานและแก้ปัญหาหลายๆอย่างในการใช้ชีวิตของมนุษย์ หากนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้หรือประยุกต์ใช้ในกิจกรรมที่ทำอยู่ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในมากยิ่งขึ้น สำหรับใครที่บอกว่าเทคโนโลยีใหม่เป็นเรื่องที่ไกลตัว อาจจะต้องปรับแนวความคิดเสียใหม่

Source: Photo by Alex Knight on Unsplash

อาจจะไม่ต้องถึงกับมีการรับเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้งานในทันที แค่ศึกษาเรียนรู้จากประโยชน์ของเทคโนโลยีใหม่ ก็ช่วยให้คุณสามารถได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งเมื่อคุณรู้จักหรือมีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ ตัวคุณเองจะรู้เองว่าเมื่อไรควรจะนำเทคโนโลยีใหม่เหล่านั้นมาใช้งานให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจของคุณ เพราะเทคโนโลยีใหม่ๆ บางครั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายอาจจะไม่มีต้นทุนที่สูงมากนักในบางเทคโนโลยี ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนหรือนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทำงานเสริมประสิทธิภาพในการทำงานได้เลยทันที

Source: World Economic Forum

World Economic Forum ได้ทำการรวบรวมข้อมูลสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะมีผลประโยชน์และประสิทธิภาพในแง่ของสังคมและเศรษฐกิจสำหรับปี 2019 ไว้จำนวน 10 เทคโนโลยีด้วยกัน

1) Bioplastic หรือพลาสติคในแนวชีวภาพ พลาสติคที่มีอยู่และใช้งานบนโลกนี้สามารถนำกลับเข้ามาสู่ขบวนการ recycle มีอยู่เพียงแค่ 15 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น และจากจำนวนดังกล่าวไม่ได้ถูกจัดเก็บและนำกลับเข้ามาใช้ในขบวนการ Recycle ทั้งหมด และการนำมา Recycle มีค่าใช้จ่ายจำนวนที่สูงมาก จึงทำให้เกิดปัญหาขยะจากพลาสติคล้นเมือง แม้ว่าเราจะมีการนำพลาสติคแบบ Recycle มาใช้งานก็ตาม สำหรับ Bioplastic หรือพลาสติคแบบชีวภาพ คือพลาสติคที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่นกากของอ้อย หรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆ ซึ่ง Bioplastic สามารถที่จะย่อยสลายได้ในเวลาไม่กี่เดือน ส่วนการจัดเก็บก็สามารถทำการฝังกลบหรือปล่อยให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมักและถูกกลับมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่างๆ

2) Social Robot ตอนนี้เราจะเห็นการนำเครื่องจักรกลอัตโนมัติ หรือหุ่นยนต์มาใช้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิตแทนแรงงานมนุษย์เพิ่มมากขึ้น แต่เดี๋ยวนี้การนำหุ่นยนต์มาใช้ในลักษณะของหุ่นยนต์ที่เรียกว่า Social Robot เพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในเรื่องอื่นๆ ที่มากกว่าการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต เช่น การนำหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างมาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ในเรื่องของการดำรงชีวิตแบบอื่นๆ เช่นการนำมาใช้ดูแลผู้สูงอายุ ในลักษณะของการเป็นเพื่อน เพื่อเฝ้าระวังในเรื่องความปลอดภัยต่างๆ เพราะว่าตอนนี้ในหลายประเทศประชากรเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุกันมากขึ้น

3) Metalenses การผลิตเลนส์ที่นำม่าใช้กับสมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางอิเลคโทรนิคอื่นๆ ซึ่งมีความคมชัดมากกว่าเทคโนโลยีเดิมๆ ที่ใช้การตัดกระจกแบบปกติ

4) Dissordered Protiens หรือโปรตีนที่ไม่เปลี่ยนสภาพ โดยปกติการเปลี่ยนสภาพของโปรตีนอาจทำให้เกิดสารก่อมะเร็งและโรคร้ายอื่นๆ ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้มีการพัฒนา โปรตีนที่ไม่เปลี่ยนสภาพ เพื่อนำมาใช้กับผู้ป่วยในหลายรูปแบบมากขึ้น

5) Smarter Fertilizers หรือปุ๋ยอัจริยะ เป็นปุ๋ยในแบบที่ถูกพัฒนามาเพื่อให้ปุ๋ยมีการปล่อยธาตุอาหารออกมาอย่างช้าๆ ในเวลาที่พืชต้องการ


6) Collaborative telepresence หรือการนำเทคโนโลยีแบบ Augment Reality และ Virtual Reality มาใช้งานร่วมกันแทนการพูดคุยผ่านการประชุมแบบ Teleconference แบบเดิม โดยเฉพาะเมื่อมีเทคโนโลยี 5G ที่รองรับการส่งข้อมูลทางภาพและเสียง ก็จะยิ่งสะดวกราวกลับว่านั่งพูดคุยอยู่ในที่เดียวกัน โดยเฉพาะการนำมาใช้ทางการแพทย์ในการตรวจรักษาผู้ป่วยในท้องที่ห่างไกลยิ่งสะดวกยิ่งขึ้น

7) Advance Food Tracking and Packaging – ระบบติดตามในขั้นตอนการผลิตอาหารและฉลากบรรจุภัณฑ์ โดยมีการนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้เพื่อให้ทราบแหล่งที่มาที่มีความน่าเชื่อถือ หรือห่างมีปัญหาก็สามารถติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาย้อนหลังได้ มีการปลอมแปลงและปนเปื้อนสารเคมีต่างๆที่เป็นอันตรายมากยิ่งขึ้น หากมีการติดตามตรวจสอบจะช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ก็มีการนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่เป็นของปลอมลอกเลียนแบบ ในประเทศจีนมีการนำเทคโนโลยีแบบนี้มาใช้กับ นมผง และไวน์ ซึ่งมีการปลิมฉลากและบรรจุภัณฑ์เป็นจำนวนมาก

8) Safer nuclear reactors พอพูดถึงนิวเคลียร์ เรามักจะนึกถึงเฉพาะระเบิดนิวเคลียร์ ที่นำมาทำลายมนุษย์ แต่รังสีนิวเคลียสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี

9) DNA data storage เป็นการเก็บข้อมูลในรูปแบบใหม่ ที่สามารถจุข้อมูลต่างๆ โดยใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อยกว่าเดิม และมีการใช้พลังงานน้อยกว่าเดิมมากเป็นหลายร้อยเท่า

10) Utility-scale storage of renewable energy การเก็บพลังงานที่ได้มากจากพลังงานที่สามารถใช้ซ้ำและทดแทนได้ตามธรรมชาติ ในปัจจุบันจะเป็นการเก็บในรูปแบบของแบตเตอรี่ ซึ่งหากต้อการจัดเก็บพลังงานเหล่านี้ไว้ใช้งาน จะต้องใช้แบตแตอรี่เป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้ความสามารถเก็บพลังที่ได้ตามธรรมชาติให้มีปริมาณมากขึ้นกว่าเดิม หรือพูดง่ายๆ ว่าแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพและความจุมากขึ้นแต่มีขนาดลดลง

Nok Air - Book your next vacation

Fly as a Mother
Promotion Period: 1 August 2019 – 7 August 2019
Travel Period: 8 August 2019 – 28 March 2020

เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ใช่เทคโนโลยีที่ต้องรออีก 10 หรือ 20 ปี ถึงจะมีโอกาสได้ใช้ แต่เทคโนโลยีเหล่านี้ได้ถูกพัฒนาให้ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในปัจจุบันมีการนำมาใช้เพิ่มขึ้นในวงกว้างและอาจเข้ามาแทนที่เทคโนโลยีแบบเดิมที่เราใช้งานอยู่แบบไม่เกิน 5 ปี

Steem: www.steemit.com/@andyjim

Twitter: www.twitter.com/bestdealhotdeal


Sort:  

Making the list involves more than promising major benefits to the world. The emerging technologies must positively disrupt the existing order, be attractive to investors and researchers, and expect to achieve considerable scale within the coming 5 years.