[EN-TR] Science Fair- Bilim Şenliği

in StemSocial6 months ago

collage_20220609_125932_01

My spiritual heritage is science and reason. Those who want to adopt me after me, if they accept the guidance of reason and knowledge on this fundamental axis, will be my spiritual heirs. We will take science and science from wherever it is and put it in the minds of every nation person. There is no registration or condition for science and science." Mustafa Kemal ATATÜRK

"Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonra, beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar. Bilim ve fen nerede ise oradan alacağız ve her ulus kişisinin kafasına koyacağız. Bilim ve fen için kayıt ve şart yoktur." Mustafa Kemal ATATÜRK
Source

I would like to start my content with a nice word that Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Republic of Turkey, said on behalf of Science. I would like to present a content about the Science Festival held in our school. What will my content consist of? In my content, which will include valuable projects created by our students: additional broom, Pascal's principle model, simple telegram system, Periscope, fountain fountain, artificial ecosystem column, Handmade market bags with slogans in English, Medicine box made for the visually impaired, Survey study on passwords, There will be a crossword work on the language of the region we are in. I will inform you about these projects.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilim adına söylediği güzel bir sözle başlamak istiyorum içeriğime.
Okulumuzda düzenlenen Bilim Şenliği konusunda bir içerik sunmak istiyorum.
Bu içeriğim nelerden oluşacak?
Öğrencilerimiz tarafından oluşturulan birbirinden değerli projeleri kapsayacak içeriğimde:
Ek süpürgesi,
Pascal prensibi modeli,
Basit telegram sistemi,
Periskop,
Fıskiyeli çeşme,
Yapay ekosistem sütunu,
İngilizce sloganlar içeren el yapımı pazar çantaları,
Görme engelliler için yapılmış ilaç kutusu,
Şifreler konusunda yapılan anket çalışması,
Bulunduğumuz yörenin diline ilişkin bulmaca çalışması yer alacak.
Bu projeler konusunda sizleri bilgilendireceğim.

img_20220608_093028_01

Participation in our Science Festival was quite high. We were able to proudly present projects that are more valuable than the other. The first of these projects is the Pascal Principle Model: Required materials for this model are collapsible, lightweight wooden pieces, a small straw to let air through, and a syringe. The air in the syringe passes through this straw and serves to open the lid of the model made from a piece of wood. In order for the cap to be closed, the syringe needs to be drawn again. Images related to this project:

Bilim Şenliğimize katılım oldukça yüksek oldu.
Birbirinden değerli projeleri misafirlerimize gururla sunmayı başardık.
Bu projelerden ilki Pascal Prensibi Modeli:
Bu model için gerekli malzemeler açılır kapanır hafif ağırlıktaki tahta parçaları, havanın geçmesi için küçük pipet ve bir adet şırınga.
Şırınganın içerisindeki hava bu pipetten geçerek tahta parçasından yapılan modelin kapağını açmaya yarıyor.
Kapağın kapanması için ise Şırınganın tekrar çekilmesi gerekiyor. Bu projemizle ilgili görseller:

img_20220608_093734_01

img_20220608_093739_01

Another project of ours is a hand vacuum cleaner. In this project, we used a plastic bottle and a motor placed inside. Thanks to the mechanism placed inside, small garbage can be collected from the cap of the bottle. Pressing the small button will be enough to collect the garbage. A larger vacuum can be obtained with a larger system. My images about hand vacuum cleaner:

Bir diğer projemiz el süpürgesi.
Bu projemiz de plastik şişe ve içerisine yerleştirilen bir motor kullandık. İçerisine yerleştirilen mekanizma sayesinde şişenin kapak kısmından etraftaki küçük çöpler toplanabilmektedir.
Küçük nir düğmeye basmak çöpleri toplamak için yeterli olacaktır.
Daha büyük bir sistemle daha büyük süpürge elde edilebilir.
El süpürgesi ile ilgili görsellerim:

img_20220608_093748_01

img_20220608_113104_01

img_20220608_093813_01

We wanted to make it easier for students to get to know the ecosystem with our artificial ecosystem column project. In this model, which shows the layers of the ecosystem, we obtained various soils and animals and placed layers.

Yapay ekosistem sütunu projemizle öğrencilerin ekosistemi tanımasını kolaylaştırmak istedik.
Ekosistemin katmanları gösteren bu modelde çeşitli topraklar ve hayvanlar elde ederek katmanlar yerleştirdik.

img_20220608_094129_01

A wonderful medicine box designed for the visually impaired and the elderly. This medicine box is very simple to use. This medicine box is timed and programmed as morning, noon and evening. When it's time for the medicine, the lid of the box opens by making a sound. And thanks to this, the use of drugs is no longer difficult.

Görme engelliler ve yaşlılar için tasarlanmış harika bir ilaç kutusu.
Bu ilaç kutusunun kullanımı çok basit.
Bu ilaç kutusu zamana ayarlanmış ve sabah, öğle, akşam olarak programlanmış.
İlaç vakti geldiğinde ses çıkartarak kutunun kapağı açılıyor. Ve bu sayede ilaç kullanımı zor olmaktan çıkıyor.

img_20220608_110556_01

Another project of ours is a crossword puzzle in which the words uniquely used in the dialect of the Ermenek district are included. Many words are used only in this region. These are the words used frequently by the old ones that the new generations do not know much.

Bir diğer projemiz ise Ermenek ilçesinin konuşma ağzında kendine özgü kullandığı kelimelerin yer aldığı bulmacadır.
Bir çok kelime sadece bu yörede kullanılmaktadır.
Özellikle yeni nesillerin pek bilmediği eskilerin sıkça kullandığı kelimelerdir.

img_20220607_153318_01

I want to talk about a survey project. This project was especially focused on how computer, phone passwords and social media passwords are set. The survey shows that many people's passwords consist of very easily crackable passwords. There was a survey that revealed that most people use 123456 or their date of birth. It was explained what should be done to make the passwords stronger.

Bir anket projesinden bahsetmek istiyorum. Bu proje de özellikle bilgisayar, telefon şifreleri ve sosyal medya şifrelerinin nasıl konulduğuna yönelikti.
Yapılan ankette bir çok insanın şifresini çok basit kırılabilir Şifrelerden oluştuğunu göstermektedir.
İnsanların bir çoğu 123456 yada doğum tarihini kullandığını ortaya koyan bir anket oldu.
Şifreler in daha güçlü olması için neler yapılması gerektiği anlatıldı.

img_20220607_153617_01

Another of our surveys was a project about the effect of parental attitudes on children. The problems occurring in the children of oppressive parents and the behavior of the children of democratic parents were discussed.

Bir diğer anketimiz ise, anne baba tutumunun çoçuk üzerinde etkisini konu alan bir projeydi.
Baskıcı ebeveynlerin çoçuklarında oluşan problemlerin ve demokratik ebeveynlerin Çoçuklarının davranışları ele alındı.

img_20220608_110959_01

Have you tried writing by just looking in the mirror? We really write a lot of texts by heart, it was very difficult to write in a setup created to try this.

Sadece aynaya bakarak yazı yazmayı denediniz mi?
Gerçekten bir çok yazıyı ezbere yazıyoruz bunu denemek için oluşturulan bir düzenekte yazı yazmak oldukça zor oldu.

img_20220608_112742_01

Market bags were designed to help our environment get rid of waste bags and to help the society understand English better.

Çevremizin atık poşetlerden kurtulması ve toplumun İngilizceyi daha iyi kavranması için pazar çantaları tasarlandı.

img_20220608_114257_01

Non-burning fire experiment with lighter gas.

Çakmak gazı ile yakmayan ateş deneyi.

img_20220608_112335_01

I tried to present our projects to you. Which project caught your interest? Waiting for your opinions. Goodbye, see you again.

Projelerimizi sizlere sunmaya çalıştım. İlginizi çeken proje hangisiydi?
Görüşlerinizi bekliyorum.
Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.

Sort:  

It looks that your students had a lot of fun with those experiments. How old were they? I am also wondering how large was the attendance to the fair?

Cheers!

Yes, they had a very enjoyable time. Children are generally between the ages of 15 and 16. The fair was held in a small district school, I guess the number of participants is around a thousand.

100 participants?! Wow, that's impressive! Congratulations!


Congratulations @flsfserkan!
You raised your level and are now a Minnow!

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Month - New Tracking Calendar
Our Hive Power Delegations to the May Power Up Month Winners
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Thanks for your contribution to the STEMsocial community. Feel free to join us on discord to get to know the rest of us!

Please consider delegating to the @stemsocial account (85% of the curation rewards are returned).

You may also include @stemsocial as a beneficiary of the rewards of this post to get a stronger support.