[EN-TR] Ring Threading Game-Telden Yüzük Geçirme Oyunu

in StemSocial6 months ago

img_20220613_132456_01

Hello friends. In this content, I will tell you about a mechanism that one of my students created out of boredom. It may be a game setup that many of us are familiar with. The name of this mechanism is known as the ring game. In this content, first of all, the purpose of creating this mechanism, the materials required for the assembly of the mechanism, the game consisting of this mechanism and the rules of the game will be.

Merhaba arkadaşlar. Bu içeriğimde sizlere bir öğrencimin can sıkıntısıyla oluşturduğu bir düzenekten bahsedeceğim. Bir çoğumuzun bildiği bir oyun düzeneği olabilir.
Bu düzeneğin ismi yüzük geçirme oyunu olarak biliniyor.
Bu içeriğimde öncelikle bu düzeneği oluşturma amacı, düzeneğin kurulması için gereken malzemeler ve bu düzenekten oluşan oyun ve oyunun kuralları olacaktır.

img_20220613_133545_01

What is the purpose of the ring game? The setup we set up for this game requires attention first. This mechanism can work to increase attention and concentration. In addition, thanks to this mechanism, the person can be taught to be patient. You will need to play this game carefully, patiently. It is also an activity that will strengthen the sense of competition.

Yüzük geçirme oyununun amacı nedir?
Bu oyun için kurduğumuz düzenek öncelikle dikkat istiyor.
Dikkat ve konsantrasyon artırmak için bu düzenek işe yarabilir.
Ayrıca bu düzenek sayesinde kişiye sabırlı olmak öğretilebilir.
Sabırla, dikkatle bu oyunu oynamak gerekecektir. Ayrıca rekabet duygusunu da güçlendirecek bir etkinliktir.

img_20220613_132409_01

What are the materials needed for the ring game? Since the assembly is a simple one, the number of materials we need is quite low. Metal cable, Electrical Tape, battery, usb cable, switch and connecting cable.

Yüzük geçirme oyunu için gereken malzemeler nelerdir?
Düzeneği iz basit bir düzenek olduğu için ihtiyacımız olan malzeme sayısı oldukça azdır.
Metal kablo, Elektrik Bandı, pil, usb kalblo, anahtar ve bağlantı kablosu.

img_20220613_132402_01

img_20220613_133604_01

I would like to briefly talk about our game. First of all, three or four player games can be set up. It can be played in two different ways. First of all, it will be tried to pass the right, called the ring, through curved roads without touching the metal wires. Since it is an electrical mechanism, every time it touches the wire, an annoying sound is produced. Therefore, care must be taken when passing the loop through the wires. Two types of competitions can be organized. The first is to make the ring reach the furthest without touching the wire, and the other is to make it touch the least while trying to bring it to the end.

Oyunumuzdan kısaca bahsetmek istiyorum.
Öncelikle üç yada 4 kişi lik oyun kurulabilir.
İki farklı şekilde oynanabilir.
İlk olarak yüzük denilen haklayı metal tellere değmeden kıvrımlı yollardan geçmeye çalışılacaktır. Elektrikli bir düzenek olduğu için tele her temas edişinde rahatsız edici bir ses çıkmaktadır. Bu nedenle halkayı tellerden geçirirken dikkatli olmak gerekir.
İki çeşitte yarışma düzenlenebilir. İlki halkayı tele değdirmeden en uzağa ulaştırmak diğeri ise sona kadar getirmeye çalışırken en az değmesini sağlamak.

img_20220613_132445_01

img_20220613_132356_01

Sort:  

Congratulations @flsfserkan! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Power Month - New Tracking Calendar
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Çok eğlenceli bir oyuna benziyor. Sanırım başarılı olmak için bayağı oyuna hakim olmak lazım. :)