You are viewing a single comment's thread from:

RE: A nice hello to autumn.(ENG-TR)/ Sonbahara güzel bir merhaba.

in WorkLife7 days ago

Çevre labaratuvari çok farklı bir meslek. Çok detay isteyen bir iş olsa gerek. Kullandığımız suların ne kadar önemli olduğunu anladım. Teşekkürler güzel ve farklı Bir paylaşım için

Sort:  

Beğenmenize sevindim. Sularımız aslında çok kıymetli. Ve gün geçtikçe daha da kıymeti artacak.