You are viewing a single comment's thread from:

RE: Аз разбирам!Аз съм сългасен!Можем да!

in Threespeaklast year

Някой би ли ми обяснил как да се присъединя към българската общност в хайв? Не подозирах че има такава. Благодаря!

Sort:  

В peakd.com ми иска някакъв код, по принцип нямам опит в този сайт. Някой да ми помогне/разясни какво да правя?!

Логваш през hivesigner като ще ти даде да си избереш парола която ще е само за този сайт само през това устройство само през този браузер на който го правиш.

Благодаря, влязох вече в групата през hive.blog