You are viewing a single comment's thread from:

RE: 3 WAYS OF JOINING OUR EFFORTS + PROJECT "HOPE" ECONOMY EXPLAINED

in Project HOPE2 years ago

Chociaż polski nie jest moim językiem ojczystym i ogólnie tłumaczenie komputerowe „nie jest zbyt dobre”, spodobał mi się twój komentarz i chciałem powiedzieć: dziękuję za komentarz i mamy nadzieję, że przeczytam cię w najbliższej przyszłości.