Моето представяне

in Ecency Bulgaria2 years ago

Здравейте,
дойде врема за моето представяне:
Казвам се Весела Димитрова на 41 год. и съм от София.
Завършила съм Датски колеж в София и ВУАРР Велико Търново.

IMG_0820.JPG

Следя @ilian90 за насоки и напътствия!

Обичам да пътувам сред природата. За щастие съм имала възможност да посетя много красиви кътчета, както в нашата страна, така и извън нейните граници.

IMG_2979.JPG

На Витоша

IMG_3140.JPG

Свободното си време се старая да прекарвам със семейството си и приятели.
Имам син вече на 12 години.

IMG_2609.JPG

IMG_3265.jpg

На море в Гърция

IMG_5364.JPG

IMG_5361.JPG

IMG_2671.JPG

Sort:  

Welcome veselusha79!
Ecency is fastest website, mobile and desktop application that improves your experience on Hive.

Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for Proposal
Delegate HP and earn more

Браво, Весела! Добре си дошла 😀

Добре заварила!

Здравей Веселуша, добре дошла. Забавлявай се :)

Здравей Яна!

@tipu curate

добре дошла :)

Добре заварила!

@velusha79 Здравей и добре дошла в Hive ! 😊

Здравей и благодаря!

Здравей . Добре дошла в общността.

Здравей! Благодаря

Добре дошла ! 🙂

Добре заварила!

Здравей, Весела! Добре дошла! 💕

Posted using Dapplr

Здравей, добре заварила!

Добре дошла Веси ! 🙂

Благодаря!

Здравей и добре дошла!

Здравей, добре заварила!

Добре дошла!

Здравей, благодаря!

Здравей и добре дошла! 🙂

Здравей!

Здравей и добре дошла @veselusha79!

Здравей!

Здравей и добре дошла.

Здравей!

Congratulations @veselusha79! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 50 upvotes.
Your next target is to reach 100 upvotes.
You got more than 10 replies.
Your next target is to reach 50 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Здравей и добре дошла... 🙂🖐🏽

Здравей и благодаря!

Здравей Весе 🍀

Здравей Иве!

👋

Здравей

Здравей

Здравей, Весела :))

Здравей!

Здравей и добре дошла и само напред и нагоре !

Здравей и на теб и благодаря! 😊

Здрасти Добре дошла в групата. Много хубаво представяне. Ще се радвам да следя постовете 🤗🤍💚❤️😊🙏

Здравей, благодаря! 🙂

Здравей и добре дошла в Hive мрежата, много неща са възможни тук.

Следи @hive-bulgaria за насоки как работи платформата :) Успех!

Здравей и благодаря!