You are viewing a single comment's thread from:

RE: My entry to hive

in Ecency Bulgaria2 years ago

Яко :) Ще следя с интерес, както се кефя на обиколките и на бургаската банда. Към последните — Маняци, ако от време на време ви пропускам, то е щото го правя ръчно и понякога просто...(нийде) ме няма ;)