You are viewing a single comment's thread from:

RE: First post in Hive

Добре дошла, Мария! Весили снимки от прекрасни места. На всеки бих пожелала да пътува и да се докосва до други култури! Бъди все така в прекрасно разположение на духа и тялото 😊😊😊

Sort:  

Благодаря за топлия прием. Радвам се че са ти харесали местата и снимките. Очевдно е че никой от нас не е в състояние да посети всички инересни места на земята, но със споделни снимки и преживвания можем да се докоснем до тях.