You are viewing a single comment's thread from:

RE: Tribe Token ve Projeleri Rehberi (Yeni Başlayanlar İçin)

in LeoFinance2 years ago

Yazılarına bakıyorum bilgi almak için. Birçoğunu okuyorum. Terimler bana çok yabancı. Yeni öğreniyorum bir çok şeyi. Hatta bazen kafam duruyo 😄 neyse zamanla her şey anlamlı gelir umarım. 🤗

Sort:  

Çok normal bu, sen daha neler neler öğreneceksin buralarda 🤗 Aklına takılan şeyler olursa sormaktan çekinme lütfen.
!ENGAGE 25

Thank you for your engagement on this post, you have recieved ENGAGE tokens.