You are viewing a single comment's thread from:

RE: Tribe Token ve Projeleri Rehberi (Yeni Başlayanlar İçin)

in LeoFinance2 years ago

Tablolarla beraber öükemmel bir yazı olmuş. Teşekkürler. Bu yazının @muhammedfit' e gerçekten çok faydalı olabileceğini düşünüyorum.

Sort:  

Teşekkür ederim Mehmet. Evet Muhammed dönmüş ya. Geçen gördüm çok sevindim 🙂
!ENGAGE 25 !PIZZA

Connect

Trade


@mehmetfix! I sent you a slice of $PIZZA on behalf of @damla.

Learn more about $PIZZA Token at hive.pizza

Thank you for your engagement on this post, you have recieved ENGAGE tokens.