You are viewing a single comment's thread from:

RE: Tribe Token ve Projeleri Rehberi (Yeni Başlayanlar İçin)

in LeoFinance2 years ago

Çok normal bu, sen daha neler neler öğreneceksin buralarda 🤗 Aklına takılan şeyler olursa sormaktan çekinme lütfen.
!ENGAGE 25