You are viewing a single comment's thread from:

RE: Tribe Token ve Projeleri Rehberi (Yeni Başlayanlar İçin)

in LeoFinance2 years ago

Öyle bir içerik hazırlıyorsunki, dönüp dönüp bakmak gerekiyor bazen. Bu paylaşımı Hive TR da başa tuttursak iyi olur aslında. Bu mümkünse tabi @anadolu

Sort:  

Harika fikir! Teşekkür ederim 🙂
!ENGAGE 25

Thank you for your engagement on this post, you have recieved ENGAGE tokens.