You are viewing a single comment's thread from:

RE: З Днем народження Linux!

in Team Ukrainelast year

Так, цікавий збіг. Початок дев’яностих був загалом досить карколомним для людства у багатьох сферах.