Парадокс Тесея/Theseus Paradox

avatar

Привіт всім любителям Вікіпедії і не тільки👋. Я люблю читати цікаву інформацію щодо якихось парадоксів, філософських заморочок і психології, щоб аж мозок в черепній коробці перевернувся. Такий собі розумовий мазохізм. Енівей, наткнувся я на цікавий парадокс, про який і хочу розказати. Поїхали!

Hello to all Wikipedia fans and others👋. I like to read interesting information about some paradoxes, philosophical problems and psychology, so that even the brain in the skull turned over. Such a kind of mental masochism. Anyway, I came across an interesting paradox, which I want to talk about. Let's go!

Давним давно, в далекій далекій галактиці Греції жив герой міфів і легенд - Тесей. По їхньому герой, а по-нашому богатир💪. Так от, був в Тесея корабель на якому він проходив всі моря (назвемо його корабель А). Однак, під час подорожі корабель пошкоджувався, якісь дощечки відпадали і тд. Внаслідок всіх ремонтів, кожна деталь цього корабля була замінена на нову.

A long time ago, in far, far away galaxy Greece lived the hero of myths and legends - Theseus. According to them, a hero, and in our opinion a "bogatyr"💪. So, Theseus had a ship on which he passed all the seas (let`s call it ship A). However, during his voyage the ship was damaged, some boards fell off and so on. As a result of all repairs, every part of this ship was replaced with a new one.

Сам парадокс полягає в наступному. Чи можна вважати останню, повністю відремонтовану версію корабля тим самим кораблем А, на якому Тесей починав свою подорож? Начеб-то це той самий корабель і не важливо, що кожну, абсолютно кожну деталь було замінено внаслідок ремонту. З іншої сторони все, що робило корабель А кораблем А було з нього демонтовано. Трошки змушує мозок покипіти, правда🤔?

The paradox itself is as follows. Can the latest, completely renovated version of the ship be considered the same ship A on which Theseus began his voyage? It looks like it's the same ship and it doesn't matter that every, absolutely every part has been replaced due to repairs. On the other hand, everything that made ship A the ship A was dismantled from it. A little makes the mind boggle, right🤔?

А тепер час викликати у тебе, читачу, спазм мозку. Якщо ми візьмемо всі старі дошки і деталі, які було демонтовано, і зробимо з них корабель, то в нас буде два кораблі Тесея? А який з них тоді аутентичний? Ехх так багато запитань і так мало відповідей... Було цікаво?

And now it's time to cause a brain spasm in your head, reader. If we take all the old boards and parts that have been dismantled and make a ship out of them, will we have two Theseus ships? And which of them is then authentic one? Ehh so many questions and so few answers ... Was it interesting?

Без назви-1.jpg0
0
0.000
1 comments
avatar

Питання в прикладному значенні парадоксу.

Кажуть в серіалі Wanda Vision це питання якось розкривалось, але я серіал не дивився.

0
0
0.000