You are viewing a single comment's thread from:

RE: Трансценде́нція

in Team Ukrainelast year

На навчання

Sort:  

З радістю б, на карантині тільс=ки самоосвіта, чим і займаюсь.