Машинне навчання: Чому можна навчити електронного учня?

in Team Ukraine8 months ago (edited)

234234.jpg
Зображення з topthinkblog

Деякий час тому менi стало цiкаво ознайомитися з технологiями машинного навчання.

Протягом тривалого перiоду я чув про шаленi вiдкриття та досягнення у цьому напрямi науки до яких можна вiднести малювання комп'ютером картин-шедеврiв, розпiзнавання зображень та звуку.

Цього року азiати вразили свiт своєю технологiєю машинного навчання, яка генерує лиця не iснуючих людей. Це вiдкриття знайшло своє застосування у рекламi. Адже нема необхiдностi платити реальним людям за використання їх фото у рекламних цiлях.

Дуже тяжко уявити без знайомства iз цiєю сферою як можна навчити пристрiй робити такi абстрактнi речi.

Машинне навчання ассоцiювалося у мене з штучним iнтелектом, Skynet та фiльмами про Термiнатора :)

24.jpg

Зображення з blogspot

Але я почав поринати у безоднi цiєї науки та зараз я вивчаю основнi поняття i хочу периодично додавати пости на цю тему у спiльноту, бо один з найкращих шляхiв закрiпити iнформацiю у головi - розповicти про неї iншим!

Машинне навчання - це наука, що вивчає створення моделей, якi в свою чергу здiбнi виробляти ранiше описанi дивовижнi речi.

Модель - це сутнiсть з параметрами, якi можуть корректуватися. Корректування робиться за рахунок навчання моделi на даних.

Якщо ви хочете спрогнозувати значенная температури у березнi цього року, ви створюєте модель, годуєте її iнформацiєю про погоду у минулому та на виходi отримуєте модель, яка може робити прогноз.

Icнує 3 великi класи задач, якi вирiшується з допомогою манинного навчання:

Прогнозування

2787700.jpg

Зображення з fb

Прогнозування вже було розглянуто i воно має на увазі використання даних у минулому для прогнозування процеciв у майбутньому.

Здавалося б вигрузи усю свiтову iсторiю в таку модель, та прогнозуй наслiдки i от тобi i вiдсутнiсть вiйн, диктутур, тощо :)

Класифiкацiя

classification.png
Зображення з Edureka

Вiдрiзнити собаку вiд хом'яка, чорне вiд бiлого, цифру вIд букви - все це дозволяє класифiкацiя. Ми привласнюємо класс тому чи iншому об'єкту в залежностi вiд його атрибутiв.

Модель для такого завдання навчається на даних з вiдповiдями. Наприклад фото собак з надписами "собака", та кішок к з надписом "кiшка".

Кластеризацiя

d6df66a8244674a673ad8d15ae622dc1.jpg

Зображення з psychologos

Кластеризацiя - це процесс розбивання даних на групи (кластери) по атрибутам. Ви можете навiть не знати на яку кiлькicть частин буде розбита iнформацiя та за якими ознаками.

Цей процесс допомогає знаходити закономірність в даних, встановлювати зв'язки атрибутiв яким ви ранiше не додавали значення. Кластеризацiя має велику вагу у доcлiдженнi iнтернет бiзнес-cервiciв.