Iнформацiя: каталiзатор 21 столiття

in Team Ukraine8 months ago (edited)

sachverstaendigung_e1487763551318.jpg

Зображення з uchebnik.mos

Що коли ви б знали про майбутнiй зрicт bitcoin у 2015 роцi? Що коли б вам були вiдомi найдешевшI магазини у вашому пунктI проживання?
Що коли б ви знали на який товар або тренд буде попит та могли б скористатися такими пiзнаннями для здобуття власної вигоди?

Iнформацiя давно має свою вагу у життi людини, але її вплив на повсякденнicть у 21 столiттi досягнув небувалого розмIру.
Данi та пiзнання, якi можна добути з них здiбнi зробити один бiзнес бiльш дохiдним, анiж iнший, одних людей багатших за iнших.

Iндустрiя Iнформацiйних Технологiй охопила усi можливi напрями людської дiяльностi та вiдкрила новi напрями розвитку.
Завдяки здобуткам iнформацiйних технологiй у сферi блокчейн на горизонтi вже не так сильно маячить перспектива тотального контролю над людьми.

Адже децентралiзацiя, анонiмнicть та вiдсутнicть посередника автоматично рятують нас вiд жахливої бюрократiї, часом дурних законiв та необхiдностi довіряти свої документи та данi про дiяльнiсть iншим людям.

Завдяки досягненням у IT стає можливим автоматизувати бiльшicть рутинних процеciв, задiяти творчi здiбностi людини, отримувати найбiльший коефiцiєнт корисної дiї вiд робочого процесу.

Iнформацiя створила новi напрямки науки, такi як машинне навчання цiль якого у отриманнi нової iнформацiї з iснуючих даних, або Data Mining.

Продукти машинного навчання можуть прогнозувати, розпiзнавати, приймати рiшення, тощо.

Напевно для людей 20 столiття було б фантастикою почути, що в 21 столiттi можна буде за секунди донести до людини з протилежної частини земного шару
якесь повiдомлення або навiть побачити її.

Що вже казати про дистанцiйний формат працi (здобувший ще бiльшу популярнiсть у часи вiрусу) з людьми з будь-яких часових поясiв та держав.

Безперечно, iнформацiя - каталiзатор 21 столiття та один iз найвагомiших сподвижникiв прогресу.