Caffeine Exp #5 Day - the end/

in Team Ukrainelast year

Нарешті я вирішив зав'язати з усіма своїми експериментами (по крайній мірі з публікаціями про них). Хоча, наше життя є - один великий експеримент. І як би я не не намагався не експериментувати, життя обов'язково створить умови для нових досліджень. Як підсумок експериментів з кофеїну я хочу записати короткі, тезисні висновки по його закінченні.

 • Кофеїн дійсно має стимулюючий та ноотропний ефект, що стає помітним навіть в низьких дозах (30-50 мг (30 мг вміст кофеїну в таблетці цитрамону);
 • Стимулюючий та ноотропний ефект значно посилюється, якщо кофеїн вживати після деякого періоду відновлення (періоду без вживання кофеїну);
 • Систематичне вживання кофеїну може бути дуже шкідливим, так як на фоні постійного вживання йде постійне надмірне використання резервів організму;
 • На фоні різкого припинення довготривалого вживання кофеїну відмічається синдром відміни, що дуже схожий за своїми проявами із описаними в літературі симптомами відміни від кокаїну та героїну;
 • На епізодичному вживанні кофеїну симптоми відміни майже не відмічаються;
 • При довготривалій відмові від кофеїну (3 і більше доби) відмічається поступове збільшення працездатності, як фізичної так і розумової;
 • На фоні вживання кофеїну зменшується апетит та потреба в їжі та збільшується спрага;
 • При відмінні вживання кофеїну розвивається «синдром заїдання», характерний для аналогічних синдромів відміни від інших наркотичних речовин. (Я постійно хотів їсти, а від того, що їв не насичувався);
 • Особисто для себе я визначив оптимальну дозу кофеїну в діапазоні 50-100 мг на добу;
 • Я планую вживати кофеїн лише в крайніх випадках не частіше 2 разів на тиждень із обов'язковим днем відновлення після дня, коли я вживав кофеїн;
 • Я згоден з усіма згадками з літератури, що кофеїн необхідно вживати за 10 годин до сну (тривалість напіввиведення кофеїну з організму становить 6-10 годин), щоб мінімально впливати на якість сну;

Finally, I decided to tie in with all my experiments (at least with publications about them). Although, our life is - one big experiment. And no matter how hard I try not to experiment, life will definitely create conditions for new research. As a result of experiments with caffeine, I want to write short conclusions at the end.

 • Caffeine really has a stimulating and nootropic effect, which becomes noticeable even in low doses (30-50 mg (30 mg of caffeine content in a citramon tablet);
 • The stimulating and nootropic effect is significantly enhanced if caffeine is consumed after a period of recovery (a period without caffeine);
 • Systematic use of caffeine can be very harmful, as against the background of constant use is the constant overuse of body reserves;
 • Against the background of abrupt cessation of long-term use of caffeine, there is a withdrawal syndrome, which is very similar in its manifestations to the symptoms of withdrawal from cocaine and heroin described in the literature;
 • With occasional caffeine use, withdrawal symptoms are almost non-existent;
 • At long refusal of caffeine (3 and more days) gradual increase in working capacity, both physical and mental is noted;
 • Against the background of caffeine consumption, appetite and need for food decrease and thirst increases;
 • With a difference in caffeine use develops a "syndrome of eating", characteristic of similar withdrawal syndromes from other drugs. (I always wanted to eat, but from what I ate I was not full);
  -Personally, for me, I have determined the optimal dose of caffeine in the range of 50-100 mg per day;
 • I plan to use caffeine only in extreme cases no more than 2 times a week with the obligatory day of recovery after the day when I used caffeine;
 • I agree with all references in the literature that caffeine should be consumed 10 hours before bedtime (the half-life of caffeine in the body is 6-10 hours) to minimally affect the quality of sleep;

Останнє спостереження хочу дещо виокремити. Ніщо так сильно не стимулює, як відпочинок.

I want to single out the last observation. Nothing stimulates so much as rest.

Більш детальна інформація про експеримент в попередніх статтях на цю тему.

More information about the experiment in previous articles on this topic.

Caffeine Exp #1

Caffeine Exp #2

Caffeine Exp #3

Caffeine Exp #4

Caffeine Exp #5 Day 1 - 50 mg (UA|EN)

Caffeine Exp #5 Day 2 - 100 mg (UA|EN)

Caffeine Exp #5 Day 3 - 150 mg (UA|EN)


pixabay.com

  Весь зміст створено автором за псевдонімом @cranium для однойменного блогу на блокчейні HIVE. Використання будь-яких матеріалів дозволено лише після погодження з автором.
  Все содержимое создано автором за псевдонимом @cranium для одноименного блога на блокчейне HIVE. использования любых материалов разрешено только после предварительного согласия автора. 
  All content was created by the author under the pseudonym @cranium for the blog of the same name on the HIVE blockchain. The use of any materials is allowed only after agreement with the author.

create hive blockchain account

Not got an account yet? Sign up to Hive!

AD

Each next of my referrals receives a X HIVE (X=1$) gift and 1 additional booster pack as soon as the gift sending function is possible. Plus, you and I also get 2 booster packs, under the prerequisites of a referral program. I already have 10 referrals, so in addition to the above, you will receive an additional 1 Epic card (the chance of receiving which, with the booster pack open, is only 4%).

Кожний наступний мій реферал отримує подарунок в розмірі X HIVE (X=1$) та 1 додатковий booster pack, як тільки стане можлива функція відправки подарунків. Плюс, до X HIVE (X=1$)* ви, та я, також отримуємо по 2 booster pack, по попереднім умовам реферальної програми. У мене вже Є 10 рефералів, тому, крім описанного вище, ви отримаєте додаткову 1 Епічну карту (шанс на отримання якої, при відкриті booster pack, всього 4%).

Total: X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Ітого: **X HIVE=1$, 3 boosters, 1 Epic card.

Підтримайте своїх - проголосуйте за @cryptobrewmaster, як свідка mXkfdToSwHy1F6xC7iNSf4gD4njuiH2TJnH2d9a7sjEgsxpt7CEU4CDXwUXWd61c3gzQGEtMeWn6Sm6KWZKQfuZ1Zp5mj7ePv3FJbj7bC.pngПоддержите своих - проголосуйте за @cryptobrewmaster, как свидетеля 7ohP4GDMGPrU6KTuuW27Tq6en5JYHcVeXL6fAJ1RujUw3NULjf8Ndi8hgZ9Y3z9DM3yKiqeLLwnah68w4mHYYNWz3G4y7vBzYCTG.png

Sort:  

In twitter -