Paeonia peregrina - Kosovski božur

in GEMSlast year
Kosovo peony - drawingKosovski božur - crtež
I present to you my latest work. You can see Gazimestan and the flowers of Kosovo peonies. The dimensions of the paper are 55 x 75 cm.Predstavljam vam svoj najsvježi rad. Na njemu možete da vidite Gazimestan i cvijeće Kosovske božure. Dimenzije papira su 55 x 75 cm.
kosovski_bozuri2.jpgkosovski_bozuri1.jpg
Paeonia peregrina is associated with the battle of Kosovo and the blood of Kosovo's heroes, which is why it is believed to have turned red.Paeonia peregrina asocira na Kosovski boj i krv Kosovskih junaka, zbog čega je, kako se vjeruje, dobio crvenu boju.
Paeonia root is believed to attract happiness. Also, peony protects the home from evil.Vjeruje se da korijen božura privlači sreću. Također, božur čuva i dom od zla.
The Kosovo peony is a legally protected plant species in Serbia.Kosovski božur u Srbiji je zakonom zaštićena biljna vrsta.

kosovski_bozuri.jpg