Podanie o dziecko

in Polish HIVE5 months ago

Czyli dlaczego lewica wspiera in vitro, pomimo tego, że jednocześnie promuje antynatalizm.

Idealny świat lewicy polega na tym, że cała decyzyjność i sprawczość w ważnych sprawach zostaje przeniesiona od jednostek do odgórnie obranych przez partię czy inny "kolektyw" "specjalistów": urzędników, komisarzy itp. Moc powoływania nowego życia ma ogromne skutki i w tym idealnym świecie jest nie do pomyślenia, by miała ją zwykła, pierwsza lepsza hetereseksualna para, bez względu na poglądy i wykształcenie. Zresztą to, że taką moc mają hetereseksualiści, a nie mają jej homoseksualiści jest dyskryminacją. W idealnym świecie wszelka dyskryminacja ma zostać pokonana mocą odgórnych zarządzeń. Jednocześnie lewica nie dąży do zagłady rasy ludzkiej przez depopulację (cóż za "foliarstwo" tak myśleć!), a jedynie do osiągnięcia "pożądanej populacji". O tym, ile konkretnie ma być ludzi, zadecydują "specjaliści". Dlatego ważne jest rozwijanie takich technologii jak in vitro (które w obecnym czasie nie ma większego wpływu na statystyki rozrodczości), aby w przyszłości móc przejść na wyłącznie sztuczne zapłodnienia, a jednocześnie wysterylizować całość populacji, by jej uniemożliwić "dzikie płodzenie".

W idealnym świecie lewicy będzie tak: chcesz mieć dziecko? Musisz złożyć podanie w odpowiednim urzędzie, "specjalista" sprawdzi czy się nadajesz, czy masz kompetencje rodzicielskie określone ustawą, czy masz odpowiedni poziom ocen społecznych, czy jest wolne miejsce w planie oraz w odpowiedniej kategorii planu i wyda zgodę lub nie. Dobrane zostanie nasienie od odpowiedniego dawcy i wszystkim zajmą się fachowcy.

Czy tak rzeczywiście ktoś myśli wśród lewicy? Zapewne większość z zarówno wyborców, jak i nawet polityków lewicy to zwyczajni naiwniacy, a czasem durnie i wierzą w to, co im się powie, nawet bez chwili zastanowienia, że coś tu logicznie zgrzyta (wśród ich polityków jest również sporo cynicznych kłamców). Ale wśród teoretyków i niektórych bardziej ogarniętych działaczy może coś podobnego w głowach kiełkować. To jest po prostu logiczna konsekwencja tej ideologii.

Kadr z filmu "Seksmisja"

Sort:  

Congratulations @dysydent! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 700 upvotes.
Your next target is to reach 800 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Feedback from the July 1st Hive Power Up Day
The 7th edition of the Hive Power Up Month starts today!
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!
 5 months ago Reveal Comment