Tenzometr

in Build-Itlast year

Nedávno jsem zde publikoval následující fotografii.

IMG_20220509_070626084_2.jpg

Jedná se o jednoduchou elektronickou součástku, jménem tenzometr.
Jedná se o odporový senzor určený k nepřímému měření mechanického napětí na povrchu součásti prostřednictvím měření její deformace.

Tento je fóliový o odporu 120 ohmů.
Změny odporu a tím i protékajícího proudu tenzometrem při jeho deformaci jsou pochopitelně velmi malé, proto se k vyhodnocení měření používá Wheatstonův můstek.

V praxi se s tenzometrem můžeme setkat i ve snímačích síly a kupříkladu i v digitálních osobních a kuchyňských vahách.

Hive - animované logo JJ.gif

Sort:  

Nevieš náhodou, aký materiál, ktorý pri deformácii mení svoj merný odpor, sa tam štandardne používa?

!hivebits

Success! You mined .9 HBIT & the user you replied to received .1 HBIT on your behalf. mine | wallet | market | tools | discord | community | <>< daily

Netuším. Je to hodně tenká fólie, aby byla změna líp měřitelná.

V práci používáme různé formy tohoto zařízení. Právě ve vahách. Zrovna minulý týden jsem jeden měnil.
!BEER

No vida.
!WINE


Congratulations, @jjprac You Successfully Shared 0.100 WINEX With @zirky.
You Earned 0.100 WINEX As Curation Reward.
You Utilized 1/1 Successful Calls.

wine_logo


Contact Us : WINEX Token Discord Channel
WINEX Current Market Price : 0.270


Swap Your Hive <=> Swap.Hive With Industry Lowest Fee (0.1%) : Click This Link
Read Latest Updates Or Contact Us


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @zirky for you. Enjoy it!

Do you want to win SOME BEER together with your friends and draw the BEERKING.