Analýza tlačítka

in Build-It2 years ago (edited)

Dnes si rozebereme jednoduchou elektrotechnickou součástku, abychom poznali její konstrukci a funkci.

Mikro tlačítko.
Tato součástka slouží jako jednoduché rozhraní mezi člověkem a elektrickým obvodem.
Můžeme s její pomocí generovat řídící impulsy či prostě a jednoduše spínat a přerušovat elektrický obvod v námi definovaném sledu.

Prohlédneme si průmyslový pás s těmito součástkami. Jsou to tlačítka stavěná pro malé proudy i napětí v slaboproudé elektronice.

IMG_20220106_061440.jpg

A teď jedno odebereme, obětujeme a rozpitváme, abychom poznali, jak pracuje.

Pod krycím plíškem najdeme kulatý plastový hmatník. Následuje pružný kontakt a trojice pevných kontaktů na spodní základně tlačítka.
Při stisknutí hmatníku dojde k deformaci pružného kontaktu směrem dovnitř a tím pádem i k propojení všech tří kontaktů na spodní základně.
Obvod je propojen.

IMG_20220106_061939.jpg

Nejčastější problém těchto tlačítek bývá oxidace kontaktů a následné vysazování a nespolehlivost funkce.
To se projeví hlavně ve vlhkém prostředí či u kuchyňských spotřebičů, kdy nám může do tlačítka vniknout vlhkost či přímo voda.
A kurvítko je na světě.
Naštěstí oprava je jednoduchá. Prostě ho vyměnit.

Tak zase někdy na shledanou u další poznávací pitvy.
Pacient nepřežije.

Hive - animované logo JJ.gif

Sort:  

!BEER


Hey @jjprac, here is a little bit of BEER from @zirky for you. Enjoy it!

Do you want to win SOME BEER together with your friends and draw the BEERKING.