You are viewing a single comment's thread from:

RE: Lone robot

in Česky!last year

Taktéž jsem si změny v pravidlech všiml. No s posíláním peněz asi chvíli počkám. To si raději pořídím nějaký ten Coin na #HODL