You are viewing a single comment's thread from:

RE: Když se smůla lepí na paty

in Česky!2 years ago

To je vlastně pravda. A borovicová pryskyřice je i ingredience do řeckého vína Retsina. S tou smůlou to ještě někam dotáhneme :)

Sort:  

:-)