[cz] O nás - odpověď na otázky

in Česky!2 months ago

Sice jsme původně s přítelem neměli v plánu sepisovat tento článek „O NÁS“, ale v komentářích se již zobrazilo pár dotazů na to, jak jsme se o HIVE dozvěděli.

A kdo tedy vlastně jsme?
Jsme studenti na vysoké škole a společně píšeme články. Mezi naše společné zájmy patří cestování. A oba se rádi učíme novým věcem.

Jak jsme se o HIVE dozvěděli?
Původně jsme byli na steemitu, kde ale už bohužel není úplně aktivní česká komunita. A zde nás oslovil @jjprac. Za to jsme mu velmi vděční a rádi bychom mu tímto poděkovali, jelikož zde máme tu čest poznat tak úžasnou českou komunitu :).

O čem budou naše články?
Chtěli bychom zde sdílet naše zážitky z cest. A to nejen ze zahraničí, ale především po naší krásné zemi, která nabízí spousty zajímavých a kouzelných míst. Ale také bychom zde rádi sdíleli zajímavé postřehy ze světa techniky a to nejen z té nejnovější, ale určitě také zajímavé postřehy z historie.
A samozřejmě různé hádanky a úkoly, které nejen dětem pomohou více přiblížit svět techniky a matematiky.

Ještě jednou děkujeme @jjprac.

Sort:  

Congratulations @kap1! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 50 upvotes.
Your next target is to reach 100 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Hive Power Up Day - April 1st 2023
Happy Birthday to the Hive Community
The Hive Gamification Proposal
Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Za málo. Rád jsem vás nasměroval na Hive. Steemit už je v moci Justina Suna a skončila tak jeho svoboda a decentralizace.
Tady se vám bude dařit jistě lépe.

!WINE

 2 months ago Reveal Comment