You are viewing a single comment's thread from:

RE: Lone robot

in Česky!last year

Možná bych tam taky mohl něco poslat. Ale spíš to vidím, že si napíšu něco vlastního, když budu chtít obchodovat s botem.