You are viewing a single comment's thread from:

RE: Když se smůla lepí na paty

in Česky!2 years ago

Jen tak mimochodem. Kalafuna je pevný zůstatek po suché destilaci borovicové pryskyřice (smůly)

Sort:  

To je vlastně pravda. A borovicová pryskyřice je i ingredience do řeckého vína Retsina. S tou smůlou to ještě někam dotáhneme :)

:-)