You are viewing a single comment's thread from:

RE: Fly like a bird / Létat jako pták

in Česky!2 years ago

Nevím, jestli bych zrovna do tohohle vlezl :-)

Sort:  

Takže 3M i s pilotním průkazem. Nic pro českého člověka

Nepodceňoval bych českého člověka. Není každý socka.

Sice není každý socka, ale těch, co mohou "vysolit" +/- 3M taky moc není.