[EN-TR] Philosopher Analysis: Farabi-Filozof Analizi: Farabi

in Hive TR2 months ago

imagesource

Hello dear friends. I haven't shared philosophy-related topics for a long time. With a decision I made today, I went back to sharing philosophers again. I thought about which philosopher I should give information about and convey my thoughts. After coming and going among a few philosophers, I decided on Farabi, one of the Islamic philosophers. I can say that many philosophers have influenced me with their views. Among them are Islamic philosophers. Among the Islamic philosophers, Ibn Sina, Ibn Rushd and Farabi are among the philosophers who are more prominent for me. I did a lot of research about Farabi and read his works. Among the features that make Farabi stand out is that he is interested in many fields. He is one of the philosophers not only in the Islamic world but also in the world in terms of science, culture and thought. His interest not only in philosophy but also in many fields such as mathematics, logic, music and medicine made him even more famous. Farabi's views of knowledge, existence and religion have greatly influenced me. Especially his way of explaining his view of equanimity is among his views that affect me.

Merhaba değerli arkadaşlar. Uzun zamandır felsefe içerikli konular paylaşmıyordum. Bugün aldığım bir kararla tekrar filozof paylaşımlarına döndüm.
Hangi filozof hakkında bilgi verip düşüncelerimi aktarayım diye düşündüm. Bir kaç filozof arasında gelip gittikten sonra İslam filozoflarından olan Farabi' de karar kıldım.
Bir çok filozofun görüşleri ile beni etkilediğini söyleyebilirim.
Bunlar arasında İslam filozofları da bulunuyor. İslam filozoflarından ise İbni Sina, İbni Rüşd ve Farabi benim için daha ön planda olan filozoflardan.
Farabi hakkında bir çok araştırma yaptım ve eserlerini okudum.
Farabi'yi öne çıkaran özellikleri arasında bir çok alanla ilgilenmiş olması yer alıyor.
Sadece İslam aleminin değil dünyanın da bilim, kültür ve düşünce açısından öne çıkardığı filozoflardandır.
Sadece felsefe açısından değil matematik, mantık, müzik, tıp gibi bir çok alanla ilgilenmesi onu daha da tanınmış hale getirmiş.
Farabi'nin bilgi, Varlık, siyaset ve din görüşleri beni oldukça etkilemiştir. Özellikle sudür görüşünü açıklama tarzı beni etkileyen görüşleri arasındadır.

imagesource

Ibn Sina and Farabi are philosophers who defend the theory of Sudur. When I first encountered this theory of emanation, I could not understand it. Later, with my research on this subject, I understood the thoughts of these two philosophers about the creator. Now I will share with you an article briefly describing the Sudur Theory.

İbn Sina ve Farabi Sudür teorisini savunan filozoflardandır. Bu sudür nazariyesiyle ilk karşılaştığım da anlam verememiştim. Daha sonra bu konu üzerine yaptığım araştırmalarla bu iki filozofun yaratıcı konusundaki düşüncelerini iyice anladım.
Şimdi sizlere sudür Nazariyesini kısaca anlatan bir yazı paylaşacağım.

"According to Farabi, everything that exists has a first cause, which is God, the Necessary Being, which he calls Vacibul-Vücûd. Al-Farabi puts God, the First Cause, at the top of the hierarchy of existence, and everything that comes after him emerges from this First Cause. It starts from the First Cause and finally goes down to the first matter (the majesty). At the end of the hierarchy, he makes the final analysis by dividing the entire field of existence into two as the superlunar universe and the sublunar universe. His system tried to interpret the universe from the most sublime to the lowest."

" Fârâbi’ye göre var olan her şeyin bir ilk sebebi vardır, o da Tanrı yani Vacibul-Vücûd dediği Zorunlu Varlık’tır. Farabi varlık hiyerarşisinin en üst düzeye Tanrı’yı yani İlk Neden’i koyarak ondan sonra gelen her şey bu İlk Neden’den sudûr eder. İlk Neden’den başlayıp son olarak ilk maddeye (heyûla) kadar iner. Hiyerarşinin sonunda bütün bir varlık alanını, ay üstü evren ve ay altı evren diye ikiye ayırarak son çözümlemeyi yapar. Sistemi, en ulvîsinden en süflîsine kadar kâinatı yorumlamaya çalışmıştır."
SOURCE

imagesource

Farabi also makes an effective explanation about knowledge. According to Farabi, knowledge consists of the concepts of nafs and reason. I think Farabi is trying to express that the mind alone is not enough to learn knowledge. He wants to say that delicious knowledge comes into play with the mind in the learning process. I read that Farabi has studies especially on logic. Aristotle, who went too far in logic, was called the first teacher. Due to Farabi's outstanding success in logic, he was given the title of Muallimi Sani, that is, the second teacher. I think that the reason why Farabi has this title is because his works are as important as Aristotle.

Farabi bilgi konusunda da etkili bir açıklama yapar. Fârâbi’ye göre bilgi, nefis ve akıl kavramların dan oluşuyor. Bence Farabi burada aklın bilgiyi öğrenmede tek başına yeterli olmadığını ifade etmeye çalışıyor. Nefis bilgi öğrenme sürecinde akılla birlikte işleve girdiğini söylemek istiyor.
Farabi'nin özellikle mantık konusunda çalışmaları olduğunu okudum.
Mantık konusunda çok ileriye giden Aristoteles'e birinci öğretmen deniliyormuş. Farabi'nin mantık konusundaki üstün başarısı nedeniyle Muallimi Sani yani ikinci öğretmen ünvanı verilmiş.
Ben Farabi'nin bu ünvana sahip olmasındaki nedenin yaptığı çalışmaların Aristoteles kadar önemli olmasından dolayı olduğunu düşünüyorum.

imagesource

Al-Farabi is a philosopher who is also closely interested in political philosophy. I read the book "El Medinetül Fazila", that is, "The Virtuous City", which is about political philosophy, and gained knowledge on this subject. If I need to briefly talk about this book and Farabi's understanding of politics, I must first talk about Farabi's thoughts on how an ideal social order should be formed. Farabi, in his work called El Medinetül Fazila, listed the qualities that a society manager should have. He mentioned that the manager must first be virtuous. As you can see from here, Al-Farabi emphasizes that people need a leader so that they can live together in peace. He thinks that many qualities in leadership should be gathered in that person. I also agree with Farabi's opinion on this issue. Not everyone can lead every society. I think that in order to be a manager in a society, some characteristics must be innate.
I agree with Farabi, who says that the virtuous city will be possible thanks to the obedience of the citizens to the leader who has these qualities. Loyalty to a leader or manager, in my opinion, never restricts freedom. On the contrary, it will bring peace. In this society, it is not an obstacle to freedom for the ruler who has these skills to draw a certain limit for everyone.

Fârâbi siyaset felsefesiyle de yakından ilgilenmiş bir filozoftur. Siyaset felsefesini konu alan "El Medinetül Fazıla" yani "Erdemli Şehir" adlı eserini okuyup bu konuda bilgi sahibi olmuştum. Bu kitaptan ve Farabi'nin siyaset anlayışından kısaca bahsetmem gerekirse öncelikle Farabi'nin ideal bir toplum düzeni nasıl oluşması gerektiği konusunda düşüncelerinden bahsetmem gerekir.
Farabi El Medinetül Fazıla adlı eserinde bir toplumun yöneticisinde bulunması gereken vasıfları sıralamış.
Yöneticinin ilk önce erdemli olması gerektiğinden bahsetmiş. Buradan da anlayacağınız üzere Fârâbi insanların bir arada huzur içinde yaşayabilmesi için bir lidere ihtiyacı olduğunu vurguluyor.
Liderlik içinde bir çok özelliğin o kişide toplanması gerektiğini düşünüyor. Bende Farabi'nin bu konudaki düşüncesine katılıyorum. Herkes her topluma liderlik edemez. Bir toplumda yönetici olabilmek için bazı özelliklerin doğuştan gelmesi gerekmekte olduğunu düşünüyorum.
Erdemli şehir, vatandaşların bu vasıflarda bulunan lidere karşı itaati sayesinde mümkün olacağını söyleyen Farabi'ye katılıyorum. Bir lidere ya da yöneticiye bağlılık bence özgürlüğü asla kısıtlamaz. Aksine huzuru sağlayacaktır. Bu toplumda bu vasıtları taşıyan yöneticinin herkese belli bir sınır çizmesi özgürlüğe engel bir durum değildir.

imagesource

I have completed my first content on "Philosopher's Analysis", in which I conveyed my thoughts by briefly mentioning Farabi's views. Since it is the first post, I may have some shortcomings and mistakes. I will try to better analyze other philosophers by completing these omissions and errors. Goodbye, see you again.

Farabi'nin görüşlerinden kısaca bahsederek düşüncelerimi aktardığım ilk "Filozof Analizi" konulu içeriğimi tamamlamış bulunuyorum. İlk paylaşım olması nedeniyle bazı eksiklerim ve hatalarım olabilir.
Bu eksik ve hatalarımı tamamlayarak diğer filozofları daha iyi analiz etmeye çalışacağım. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.

Sort:  

Güzel bir seri olmuş ellerinize sağlık. Farabi'nin yöneticiler hakkındaki düşüncelerine katılıyorum bir yönetici erdemli ve hakkaniyetli olabilmeli.

Evet kesinlikle öyle o tür bir yöneticinin olduğu toplumda zaten huzur bulunur diye düşünüyorum. Yorumunuz için teşekkür ederim 🙏

Merhaba @flsfserkan
Bana discorddan ulaşırmısın 🙂

Lisede en sevdiğim derslerden birisi felsefeydi. Özellikle islam felsefecilerinden Farabi ve Biruni (zaten herkesin bildiği isimler) ilgili çeken iki felsefeciydi. Bilgiler için teşekkürler 😊

Serkan gerçekten çok ilginç bilgiler öğrendim. Teşekkürler…

Çok güzel bir analiz olmuş. Farabi birçok alanla ilgilenmiş, dünya açısından önemli biri. Onu örnek almak, onun görüşleri çerçevesinde bir hayat yaşamak bize hep eksikliğini hissettiğimiz mutluluğu verecektir.

Farabi bir dönem benim de çok dikkatimi çekmişti. Özellikle lise döneminde felsefeye olan ilgim artmıştı şimdi tekrar yoğunlaşmak istiyorum yazınız benim için güzel bir hatırlatma oldu 🤗

Farabi'nin "Medinetül Fazıla " adlı eserini okumuştum hayran kalmamak elde değil. Her parağrafını üzerinde uzun uzun düşünmüştüm. Kitapta en çok şehir ve yönetici tasvirlerini beğenmiştim.

Çok güzel bir yazı olmuş. Elinize sağlık. Bilgi için ayrıca teşekkür ederim

Bu konuda ilk paylaşım olmasına rağmen çok güzel bir anlatım olmuş bilmediğimiz ne kadar çok şey var teşekkür ediyorum güzel bilgiler için