You are viewing a single comment's thread from:

RE: İKİ YILLIK EKRAN KARTIMI VE BİLGİSAYARIMI TEMİZLEDİM

in Hive TR14 days ago

Çok zahmetli ve karışık bir iş gibi görünüyor. İyi kotarmışsınız. :)

It seems like a very laborious and complicated job. You handled it well. :)