Clockwork TikTok [eng/срп] Паклени ТикТок

in Deep Dives3 months ago

TikTok_2022-12-14_17-22-45.jpg
RT News


The “No TikTok on Government Devices Act” presented by Republican Senator Josh Hawley passed with ease with no member of the Senate objecting the bill. The United States’ greatest problem at the moment has been solved!


So, American lawmakers were mortally worried about the fact that TikTok collects user data, and therefore represents a spy machine that can be abused – in the same way that the United States intelligence agencies have abused Twitter, Google, Facebook, Wikipedia for years… And even killed people based on that Metadata!

„Закон о забрани ТикТок-а на државним уређајима“ који је представио републикански сенатор Џош Хоули лако је прошао без иједног гласа против. Највећи проблем Сједињених Држава у овом тренутку је решен!


Дакле, амерички законодавци били су смртно забринути због чињенице да ТикТок прикупља податке корисника, и самим тим представља шпијунску машинерију која може бити злоупотребљена – на исти начин како су обавештајне агенције Сједињених Држава годинама злоупотребљавале Твитер, Гугл, Фејсбук, Википедију… И чак убијале на основу тих Метаподатака!


Duration / Трајање: 3:33 (енг.)

TikTok-2022-12-15_215028.jpg

This amount of hypocrisy must remain recorded on the blockchain for future generations…Оваква количина лицемерја мора остати забележена на блокчеину за будуће генерације…
Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts:

Hayden: “We kill people based on Metadata” [eng/срп] Хејден: „Убијамо људе на темељу метаподатака“

Privacy Protection and fake Android alternatives [eng/срп] Заштита приватности и лажне Андроид алтернативе

Python Programming Language Tutorials

URGENT: Covid-19 Spy App on Your ‘SmartPhone’ [eng/срп] ХИТНО: Шпијунска Ковид-19 апликација на вашем ‘паметном телефону’

Redefining Media [eng/срп] Редефинисање медија

‘Social’ Platforms Nightmare [eng/срп] Кошмар ‘друштвених’ платформи

METAstasis [eng/срп] МЕТАстаза

Whistleblowin’ in the Wind [eng/срп] Звиждање низ ветар

BREAKING NEWS: Collapse of Facebook [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Колапс Фејсбука

Apple Precedent

Whistleblowers: Censorship is Stanford University project!

R.I.P. John McAfee

Slap in the Face of Global Neoliberalism [eng/срп] Шамар глобалном неолиберализму

Hypocrisy – The Twitter’s way [eng/срп] Лицемерје – на Твитеров начин

Watomatic [eng/срп] Ватоматик

BITCOIN as a DAO [eng/срп] Биткоин као ДАО

Revenge of the Empires or the Decentralized World

Big Tech vs. States

Parler will be back! (With Vengeance?)

Exodus and Search for Promised Alternative

Privacy Protection – Messaging Alternatives to Big Tech in 2021

Privacy Protection – Android and iOS Alternatives

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

NSA Surveillance: Justice Too Late

Google Alternatives

Алтернативе централизованим медијима (Serbian)

Фејсбук вирус инфицирао Самсунг (15. јануар 2019)

Гугл алтернативе (5. децембар 2018)

Фејсбук: Откровења (26. октобар 2018)

Фејсбук: Метастазе (15. септембар 2018)

Телеграм — Потрага за апликацијама под ударом државе! (21. април 2018)

Фејсбрука! (28. новембар 2017)

Disgracebook! (November 28th, 2017)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 136 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
!BEER
9